ประชาชนไทยทั่วประเทศร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่  6 มิ.ย. 66  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในห้วงวันที่ 4-6 มิถุนายน 2566 ประชาชนไทยทั่วประเทศร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ อาทิ

1. จังหวัดสกลนคร ที่วัดศิริดำรงวนาราม บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 1 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม นายยรรยง พรมศร นายอำเภอพรรณานิคม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี

2. จังหวัดเชียงใหม่ ที่วัดบ่อหลวง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด นายประนอม หล้าจู นายกเทศมนตรีตำบลบ่อหลวง เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี

3. จังหวัดระยอง ที่บริเวณอ่างแก้มลิงบ้านหมอมุ่ย หมู่ที่ 4 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง นายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอปลวกแดง เป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นไม้ เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอปลวกแดง ร่วมพิธี

4. จังหวัดชลบุรี ที่ห้องประกอบพิธี กองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ นาวาเอก กิตติโชจน์ แสงใส ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา กำลังพลฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

5. จังหวัดลำปาง ที่หอประชุมอำเภอสบปราบ นายเกษม ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ ร่วมกับ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลลำปาง รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 107 ราย ได้รับปริมาณโลหิต จำนวน 42,800 ซีซี และมีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 2 ราย

6. จังหวัดศรีสะเกษ ที่ห้องประชุมอำเภอศรีรัตนะ อำเภอศรีรัตนะ นายสุรพล ศรีพนมธนากร นายอำเภอศรีรัตนะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอศรีรัตนะ ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.ศรีรัตนะ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

7. จังหวัดตราด ที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมกับ โรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรม “ทำความดีบริจาคโลหิต” แก้ปัญหาภาวะโลหิตขาดแคลน เพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 40 ราย ได้รับปริมาณโลหิต จำนวน 12,600 ซีซี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันประกอบกิจกรรมทางศาสนาและทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศาสนสถานและสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

Leave a Reply