เริ่มแล้วโครงการธรรมยาตราปีที่7 เส้นทางอนุสรณ์สถานหลวงปู่สด6จว.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 มกราคม 2562 ที่ลานบุญพิธีด้านหน้ามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชนจำนวนมากต่างเดินทางมาพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยาตราที่เดินทางมาจากศูนย์อบรมทั่วประเทศ จำนวน 1,135 รูป ซึ่งเป็นวันแรกของการเริ่มต้น โครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562 ที่จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการธรรมยาตราได้กำหนดรูปแบบการเดินทางของคณะพระธรรมยาตราฯ ในระหว่างอนุสรณ์สถานฯ ของเส้นทางพระผู้ปราบมาร ด้วยการใช้รถบัส และเรือโดยสารในการเดินทางเป็นหลัก อีกทั้ง กิจกรรมนี้เป็นบุญกุศล ไม่เกี่ยวกับการเมือง และไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่อย่างใดทั้งสิ้น บรรยากาศในวันนี้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากต่างเดินทางมาเพื่อร่วมถวายการต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา โดยจัดกิจกรรมเชิงพุทธขึ้น ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร ซึ่งเป็นเส้นทางที่ตั้งของสถานที่สำคัญ 7 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติ ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้แก่ ลำดับที่ 1 สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี, ลำดับที่ 2 สถานที่ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต คลองบางนางแท่น อ.สามพราน จ.นครปฐม, ลำดับที่ 3 สถานที่เกิดในเพศสมณะ วัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) ตั้งอยู่ริมคลองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี, ลำดับที่ 4 สถานที่เกิดด้วยกายธรรม วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี, ลำดับที่ 5 สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม, ลำดับที่ 6 สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ, ลำดับที่ 7 สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย และผู้ประสานงานโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 7 กล่าวว่า วันนี้เป็นวันเริ่มต้น โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือดำเนินงานของเครือข่ายคณะศิษย์ วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกับ องค์การพุทธโลก (พล.), ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีฯ, วัดพระธรรมกาย และองค์กรภาคีบวรในพื้นที่ดำเนินงานฯ 20 องค์กร โดยมีคณะพระภิกษุธรรมยาตราฯ จำนวน 1,135 รูป

ผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร ของคณะสงฆ์ที่สอดคล้องตามแนวทางที่มหาเถรสมาคมกำหนดจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมฯ สร้างความเป็นสิริมงคล ต้อนรับเทศกาลขึ้นซักราชใหม่ พ.ศ. 2562 รู้รักสามัคคี ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ถวายการต้อนรับพระธรรมยาตราฯ และแสดงออกถึงความเคารพในพระรัตนตรัย จึงจัดให้มีการต้อนรับพระธรรมยาตราฯ ขึ้น ภายในอนุสรณ์สถานฯ โดยใช้ดอกเบญจทรัพย์ และดอกทรัพย์บานชื่น รูปแบบหลากสี ในลักษณะโปรยหรือวางบนพื้น ตามอย่างในพระไตรปิฎกที่ระบุว่า ครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพระสาวก ไปโปรดที่เมืองเวสาลี ชาวเมืองราชคฤห์โปรยส่ง ด้วยดอกไม้ 5 สี และชาวเมืองเวสาลี โปรยรับด้วยดอกไม้ 10 สี เพื่อให้ประชาชน ได้แสดงความเคารพในพระรัตนตรัย และเป็นทางมาแห่งบุญ

ในประเด็นการตั้งชื่อดอกเบญจทรัพย์ และดอกทรัพย์บานชื่นนั้น ใช้เรียกให้เป็นมงคล หากนำไปบูชาพระรัตนตรัยด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้ว เชื่อว่าจะเป็นมงคลกับชีวิต ส่วนคำว่าทรัพย์ ที่ใช้เรียกในชื่อดอกไม้นั้น มุ่งหมายอวยพรให้สาธุชน เจริญรุ่งเรืองด้วยโลกียทรัพย์ อันเป็นทรัพย์ภายนอกทางโลก และอริยทรัพย์ อันเป็นทรัพย์ภายในทางธรรม ทั้งนี้ ไม่มีการซื้อขายต้นเบญทรัพย์และต้นทรัพย์บานชื่นแต่อย่างใด เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบกิจกรรมฯ ที่จัดขึ้น จึงกำหนดรูปแบบการเดินทางของคณะพระธรรมยาตราฯ ในระหว่างอนุสรณ์สถานฯ ของเส้นทางพระผู้ปราบมาร ด้วยการใช้รถบัส และเรือโดยสารในการเดินทางเป็นหลัก อีกทั้ง กิจกรรมนี้เป็นบุญกุศล ไม่เกี่ยวกับการเมือง และไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่อย่างใดทั้งสิ้น

สำหรับผู้มีกุศลศรัทธาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมฯ และติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดโครงการฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.gbnus.com หรือสอบถามได้ทาง Call Center โทรศัพท์ 02 – 831 –1234

Leave a Reply