เลขาฯพุทธใต้เชื่อมั่นผู้สมัครส.ส.สงขลาพรรคแผ่นดินธรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่บ้านบ่อระกำ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายบันเทิง สุวรรณมณี ในฐานะตัวแทนว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พรรคแผ่นดินธรรม เขต.1 จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับสมาชิกพรรคแผ่นดินธรรม จังหวัดสงขลา เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้ง 8 เขต ของจังหวัดสงขลา ซึ่งภายในงานได้มีประชาชนมารับฟังนโยบายของพรรคแผ่นดินธรรม พรรคแผ่นดินธรรม เป็นพรรคที่จัดตั้งขึ้นจากชาวพุทธ เพื่อเข้าไปทำงานแทนชาวพุทธและช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา รวมถึงการพัฒนาประเทศชาติ ด้วยหลักศีลธรรม นำชีวิต

ด้านนายนพรุจน์ แก้วรุ่งเรือง ในฐานะเลขาธิการสมาพันธุ์ชาวพุทธภาคใต้ ได้แสดงจุดยืนเพื่อสนับสนุนพรรคแผ่นดินธรรม เพราะเชื่อมั่นว่า นักการเมืองต้องมีศีลธรรม ต้องรู้จักการทำสิ่งที่ดี มีจุดยืนและสมาชิกพรรคแผ่นดินธรรมส่วนใหญ่ อดีตเคยเป็นพระเปรียญ พระนักธรรม ศึกษาจบจากมหาวัทยาลัยสงฆ์ด้วยกันทั้ง ดังนั้นจึงเชื่อมั่นได้เลยว่าบุคคลเหล่านี้จะทำหน้าที่บริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะเป็นทั้งคนดี และคนเก่ง ในคนเดียวกัน

ตอนท้าย นายนพรุจน์ได้กล่าวต่ออีกว่า “ ผมเชื่อมั่นในพลังของชาวพุทธ และเชื่อเหลือเกินว่าขณะนี้ชาวพุทธต่างได้เห็นภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศ จึงเชื่อว่าชาวพุทธจะเลือกผู้แทนจากพรรคการเมืองที่มาจากสายเลือดของชาวพุทธโดยตรง “ ส่วนจำนวนเก้าอี้ ส.ส. นั้นผมเชื่อมั่นในพลังของชาวพุทธว่าพรรคแผ่นดินธรรมจะมีจำนวน ส.ส. เกินเป้าแน่นอน ต่อจากนี้ไปทางภาคใต้ จะมีตัวแทน ส.ส. พรรคแผ่นดินธรรมเข้าสู่สภาและทำหน้าที่พัฒนาประเทศชาติ ภายใต้หลักศีลธรรม มากน้อยเพียงเราทุกคนต้องตามกันต่อไป

Leave a Reply