กอ.รมน.ปทุมธานีนำผู้นำชุมชนร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 3 มีนาคม 2562 ที่วัดบางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พ.อ.สัญญาลักขณ์ ทั่งศิริ รอง ผอ.รมน.จว.ปทุมธานีเป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ โดยมีผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านร่วมกิจกรรมในวันนี้

เพื่อรวมพลังมวลชน ทุกข์ กลุ่มและทุกประเภทแสดงออกถึงอุดมการณ์ความรักชาติมีความรักความสามัคคีพร้อมที่จะผลิตกำลังร่วมกันในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสและเป็นการรำลึกถึงและบำเพ็ญกุศลให้กับเหล่าบรรพชนของราษฎรอาสาทุกกลุ่มและทุกประเภทที่ได้อุทิศชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลของสมาชิกทุกกลุ่ม พลังมวลชนในปัจจุบันและกอ.รมน. จังหวัดปทุมธานี

บรรยากาศในงานบุญถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป มีพระมหาถาวร ถิรจิตฺโต ป.ธ.9 รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี ได้บรรยายธรรมในหัวข้อ ธรรมสำหรับการดำรงตน เน้นเรื่องการเสียสละของบรรพบุรุษ วัดเป็นศูนย์กลางชุมชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางของคุณธรรมทั้งหลาย มีถ้อยคำของพระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของศาสนาพุทธที่สั่งสอนมายาวนาน เรียกว่าศีลธรรมนั้น ปู่ย่าตายายของเราได้ซึมซับและสั่งสอน อบรมหล่อหลอมลูกหลานทั้งหลายให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรักมีความสามัคคีมีความเกื้อกูลกัน หากพุทธศาสนิกชนทุกคนล้วนแต่ตั้งมั่นอยู่ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ย่อมบังเกิดความสงบสุขในการดำเนินชีวิต และในสังคมที่เราอาศัยอยู่อย่างแน่นอน

Leave a Reply