ด่วน!! ในหลวงโปรดเกล้า ฯ สมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรจำนวน 1,309 รูป

วันที่ 5 ธันวาคม 2566  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ สมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตรจำนวน 1,309 มีรายชื่อดังต่อไปนี้   คลิกรายชื่อ

รายชื่อพระครูสัญญาบัตรจำนวน 1,309 รูป

 

Leave a Reply