เปิดทดสอบทางออนไลน์แล้ว! ข้อสอบภาษาบาลี PAT 7.6 เข้ามหาวิทยาลัย

เจ๋ง!อดีตนาคหลวง สามเณรเปรียญ 9 พัฒนาข้อสอบภาษาบาลี PAT 7.6 เข้ามหาวิทยาลัย เปิดทดสอบออนไลน์แล้ว!

 

 

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตบาลีพุทธโฆษ อดีตสามเณรนาคหลวง ป.ธ.9 เปิดเผยว่า ตั้งแต่เวลา 05.05 น.เป็นต้นมาได้เข้าทดสอบความรู้ด้วยข้อสอบความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) ซึ่งออกข้อสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดภาษาให้เลือกสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสายอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ผ่านทางเว็บไซต็ http://www.palistudy.com/?page_id=10

 

“สำหรับโปรแกรมข้อสอบความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6) นั้นได้มีการพัฒนาและมีการเผยแผ่ผ่านมาแล้ว 6 ปี ย้อนหลัง โดยบรรจุข้อสอบจำนวน 600 ข้อ โดยได้นำมาวิเคราะห์ความสอดคล้องเนื้อหา สร้างเป็นบทเรียน CAI-MULTIMEDIA เผยแผ่เป็น offline CD-Rom มาได้ปีกว่า ๆ” นายเวทย์ กล่าวและว่า

 

เฉพาะข้อสอบจำนวน 600 ข้อนั้น ตนได้นำมาพัฒนาให้สามารถเข้าทดสอบออนไลน์ 2-3 อาทิตย์ผ่านมาแล้ว โดยมีทีมงานพัฒนาส่วนงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นผู้เข้ามาช่วยเหลืองานพัฒนาออกแบบเว็บไซต์

ทั้งนี้ PAT ย่อมาจาก Professional and Academic Aptitude Test เป็นการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ เฉพาะ PAT 7 เป็นกลุ่มความถนัดทางภาษา โดยสามารถเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งใน 7 ภาษา ประกอบด้วย PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น PAT 7.4 ภาษาจีน PAT 7.5 ภาษาอาหรับ PAT 7.6 ภาษาบาลี PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

 

 

 

ทั้งนี้สามารถเข้าไปทดสอบได้ที่ http://www.palistudy.com/?page_id=10

Leave a Reply