“รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร” นำปลูกไม้มงคลวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ประธานศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศปค.19) เมตตานําคณะผู้ บริหาร พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนรอบอุโบสถกลางน้ำ จากนั้นร่วมกันปลูกไม้มงคล “แก้วเจ้าจอม” ณ บริเวณหน้าศาลา การเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อน้อมถวาย เป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

Leave a Reply