สำนักงานพุทธฯ..ประกาศรายชื่อวัดที่ได้รับเงินสนับสนุนปรับปรุงเมรุเผาศพทั่วประเทศวัดละ 1.5 ล้าน จำนวน 50 วัด

    เมื่อวานนี้ (18 ม.ค.64)  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศรายชื่อวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษประจำปีงบประมาณ 2564 ทั่วประเทศจำนวน  50  วัด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนวัดละ 1,500,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75,000,000 บาท สำหรับรายชื่อจำนวน 50 วัดมี ดังนี้

Leave a Reply