เฟ้น! “พระนิสิตป.เอก สันติศึกษา-คุณหญิงสุดารัตน์-นิยม-อรชร” ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ “มจร” ประจำปี2563

วันที่ 4 ก.ค.2563 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผช.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ นายกสมาคม ได้ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นด้านต่างๆ และศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณเกียรติคุณ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์อาทิพระราชมงคลวิเทศ (น้อม กาญจนรํสี) เจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี รัฐเพ็นซิลวาเนีย กรรมการสมัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา นิสิตระดับปริญญาโทรุ่น 7 สาขาสันติศึกษา มจร คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทย ปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดร.อรชร ไกรจักร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ จังหวัดสมุทรปราการ ปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

Leave a Reply