วันอาสาฬหบูชา! วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เชิญร่วมทำบุญเปิดศูนย์พุทธเกษตร”มจร”

วันที่ 4 ก.ค.2563 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2563 นี้ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้การนำของพระเทพปวรเมธี,รศ. ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.), รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศฯขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในวันอาสาฬบูชา ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 09.00 น. คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีหน้าโบสถ์กลางน้ำ
เวลา 09.30 น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 10.19 น. พิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถกลางน้ำ
เวลา 10.39 น. ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา “วันอาสาฬหบูชา” และเปิดศูนย์พุทธเกษตร มจร
เวลา 11.00 น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร

Leave a Reply