มจร.โฉมใหม่??

การเปลี่ยนแปลงระดับผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร ระดับรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีล่าสุดนี้ “น่าจับตา” เป็นอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะการดึง พระนักวิชาการรุ่นใหม่ 3 รูป ที่ขึ้นมาเป็นรองอธิการบดี ทั้ง พระมหาสมบูรณ์ พระมหาสุรศักดิ์ และ พระมหาชำนาญ แทนที่รองอธิการบดี “รุ่นเดอะ” ที่ลามรณภาพบ้าง ลาออกบ้าง ถูกปลดกลางอากาศบ้าง ส่วนผู้ช่วยอธิการบดีบางคน แก่แล้วอยากพัก หรือลาไปเล่นการเมืองก็มี

การ “วางเกม” อำนาจรอบใหม่นี้ แม้จะเป็นคนเดิมและกลุ่มเดิม แต่ก็กู้ภาพลักษณ์ในเชิงสร้างคนรุ่นใหม่ เพื่อรองรับไม้ต่อได้อย่างลงตัว คือ สร้างเด็กใหม่ แต่ก็มีผู้ใหญ่คอยประคับประคอง

ซึ่งอาจจะไม่ถูกใจฝ่ายที่ “พลาดตำแหน่ง” บ้าง เพราะคราวนี้ตัวเต็ง “แถวสอง” ที่คาดว่าจะมาหลายรูป ไม่เป็นไปตามโผที่มีการคาดการณ์กันมาก่อนหน้านี้

“เปรียญสิบ” จะไม่ขอพูดถึง “เหมาะหรือไม่เหมาะ” หรือ “ทำได้หรือไม่ได้” เพราะเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องนี้

บอกแต่เพียงว่า ต่อจากนี้คณะผู้บริหารชุดใหม่ “เหนื่อยแน่” และอาจเจอ “เกียร์ว่าง” เพราะคนวางตำแหน่งไปหักดิบตำแหน่งบางตำแหน่งที่คนเก่าสร้างฐานไว้อย่างยาวนาน ซ้ำไปเปลี่ยนหน่วยงานขึ้นตรงกับรองอธิการบดีใหม่..หลายหน่วยงาน

ตรงนี้..อันตราย

ส่วนผู้ช่วยอธิการบดีส่วนใหญ่คนใหม่และคนรุ่นใหม่ ใครเป็นใคร สายใคร สังเกตไม่ยาก

รู้แต่ว่า “กินเรียบ”

“เปรียญสิบ” แม้จะไม่มีส่วนได้เสียกับการบริหาร มจร แต่ในฐานะศิษย์เก่า “ปฏิบัติการเฝ้าวัด” ยังคงมีต่อเนื่อง เพราะรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและภาษีของประชาชนไว้ต่อเนื่อง ซึ่งคณะผู้บริหารชุดใหม่ส่วนใหญ่ล้วนเป็น อาจารย์และเพื่อน

โดยเฉพาะ..พฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์จาก มจร “เอาเปรียบ” จนเกินไป

สำหรับ “การบ้าน” ที่อยากจะฝากถึงคณะบริหารชุดใหม่ คงหนีไม่พ้น มจร ต้องยึดหลักความเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไว้อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะ “หลักพระธรรมวินัย” ต้องเป็น “ศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาโลก” ให้ได้ รวมทั้งด้าน “วิปัสสนากรรมฐาน” อย่ายุบหนอพองหน่อแต่ภายในมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารต้องก้าวออกจากสถาบัน ต้องเผยแพร่ออกไปสู่สังคมและนานาชาติด้วย อันนี้รวมถึงการดึงคณะสงฆ์จากนานาชาติมาเรียนกับเราด้วย

อย่าเน้น..แต่งานก่อสร้างอย่างเดียว

“เปรียญสิบ” สรุปความก็คือว่า เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของ มจร

ติดใจอยู่นิดเดียวที่อยากจะถาม “พระธรรมวัชรบัณฑิต” อธิการบดี มจร ว่า…

“เจ้าคุณไสว” หรือ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ ผิดอะไร จึง..ปลดท่าน??

……………..

คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง

โดย….“เปรียญสิบ” : [email protected]

Leave a Reply