ธรรมกายอวยพรสื่อมวลชนสำนักต่างๆเนื่องในเทศกาลปีใหม่

พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รอง ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ เดินทางไปอำนวยพรปีใหม่สื่อมวลชน และขอบคุณสำนักข่าวต่างๆ ที่ได้นำเสนอข่าวของวัดพระธรรมกายมาอย่างต่อเนื่อง ในจำนวนนั้นมีเว็บไซต์บ้านเมืองออนไลน์รวมอยู่ด้วย

การนี้ได้มอบหนังสือที่ระลึก 48 ปีวัดพระธรรมกายและสื่อธรรมะ เป็นของขวัญปีใหม่ พร้อมทั้งได้พูดคุยถึงแนวทางการจัดกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายอีกด้วย

Leave a Reply