“โทนี่”แนะปมมส.ปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด พระอยู่ส่วนพระลดละปลุกเสก

วันพูธที่ 13 ตุลาคม 2564 ตามที่นายทักษิณ ชินวัตร ได้จัดรายการลับคลับเฮ้าส์ ตอบคำถามประเด็นที่มหาเถรสมาคมมีมติปลด 3 เจ้าคณะจังหวัดนั้น ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาได้สรุปผ่าน เพจ Uthit Siriwan ความว่า

“พี่โทนี่ อภิปรายประเด็น มติ มส. 30 กันยายน 2564 บอกว่าพระอยู่ส่วนพระ ก็จบ บังเอิญมีชาวบ้านไปยุ่งกับพระ และส่วนตัวเน้น อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ไม่สนใจแนวอิทธิปาฏิหาริย์ ปลุกเสก สายพระเครื่อง ซึ่งส่วนตัวพี่โทนี่เห็นว่าพระพุทธเจ้าสละทุกสิ่งเน้นวิมุตติ หลุดพ้นจากทุกข์ ชาวบ้านถ้าไม่มักใหญ่ใฝ่สูง เข้าวัดทำบุญทำทานปกติ พระท่านก็บวชเรียนนั่งกรรมฐาน ก็อยู่กันอย่างมีความสุข”

Leave a Reply