พช.อำเภอเขาสวนกวาง : จัดกิจกรรม LUNCH  TALK  60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างงาน สร้างทุน สร้างชุมชนเข็มแข็ง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 วานนี้ เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แปลง นายแปลงชัย  โห้หนู หมู่ที่ 15 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

นายพนม สิงห์สาย  พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายชัยณรงค์  กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  พร้อมด้วย นายปลวัชร วรรณจงคำ พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่  นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสำเร็จของการดำเนินงานโคก หนอง นา เยี่ยมชมแปลงโคก หนอง นา พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ร่วมกัน ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แปลง นายแปลงชัย โห้หนู หมู่ที่ 15 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 ในการนี้ นางสาวณฐมน ศรีอาจ พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง และทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม LUNCH TALK 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างงาน สร้างทุน สร้างชุมชนเข็มแข็ง ขจัดความยากจนทุกช่วงวัย “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พช.ขอนแก่น” ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม การแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply