พนักงาน’ธ.ก.ส.’เข้าวัดปฏิบัติธรรมสถาบันวิปัสสนาธุระ’มจร’

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2562 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้โอวาทแก่พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่เข้าปฏิบัติธรรมจำนวน 102 คน ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค.62 ที่อาคารสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply