ปลัดกห.นำกำลังพลพัฒนาวัดพัฒนาจิตใจเทิดทูนสถาบันฯ

วันที่ 23 ก.ค.2562 พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพัฒนาวัดพัฒนาจิตใจ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดมหรรรณพาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล, กิจกรรมพัฒนาวัดโดยการทำความสะอาด เก็บขยะภายในวัด, กิจกรรมนันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด สป. และพนักงาน อผศ. รวมทั้งประชาชนในชุมชนรอบวัดมหรรณพาราม และนักเรียนโรงเรียนวัดมหรรรณพาราม เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ในโอกาสดังกล่าว ปลัดกระทรวงกลาโหม ยังร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย

Leave a Reply