ศธ.พึ่งแสงพระทำ! ถ่ายทำรายการผลงานโซล่าร์เซลล์แพร่ประชา

วันที่ 23 ก.ค.2562 เพจพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ได้โพสต์ข้อความว่า ETV โทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้มาถ่ายทำรายการเรื่องราวของโซล่าร์เซลล์กับการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ที่โรงเรียนและวัดป่าศรีแสงธรรมได้นำมาใช้และเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป

Leave a Reply