คนกลัวโควิดไม่อยากเข้าวัดทำบุญ “บิ๊กตู่” ชวนเวียนเทียนออนไลน์วันมาฆะ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วม “เวียนเทียนออนไลน์” ใน “วันมาฆบูชา” 2565 ในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ซึ่งเป็นการทำบุญวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19 และยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่วัดให้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

โดยร่วม “เวียนเทียนออนไลน์” ได้ที่เว็บไซต์ www.เวียนเทียนออนไลน์.com สามารถเลือกสถานที่เวียนเทียน ทั้งวัดในประเทศไทย และวัดไทยในต่างประเทศ ซึ่งจะเปิดระบบให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาตั้งแต่ 11.09 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำบุญเวียนเทียนที่วัด ซึ่งในส่วนกลางกรมศาสนากำหนดจัดที่วัดสระเกศ ส่วนภูมิภาคให้จัดตามบริบทของแต่ละพื้นที่ อาทิ การทำบุญตักบาตร ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เวียนเทียน ฯลฯ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ และขอให้วัดดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จัดเวียนเทียนเป็นรอบ ๆ หรือกำหนดจุดยืนประกอบพิธีตามความเหมาะสม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชน ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ในอนาคต ขณะเดียวกันก็ขอวิงวอนให้พุทธศาสนิกชนที่ไปวัดปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention อย่างเคร่งครัดด้วย

กรุงเทพโพลล์ เปิดเผยผลสำรวจประชาชน เรื่อง ชาวพุทธกับการไปวัดในวันมาฆบูชา พบว่า ร้อยละ 63.5 เห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ไปเข้าวัดทำบุญน้อยลง ร้อยละ 65.3 ยังไม่อยากไปเข้าวัดเพื่อทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา เพราะต้องการหลีกเลี่ยงคนเยอะ กลัวติดเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 88.2 อยากทำบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทานในวันมาฆบูชา ร้อยละ 55.6 ไม่ทราบว่าวันมาฆบูชามีการทำบุญยุค New Normal ผ่านระบบออนไลน์ และร้อยละ 80.9 ไม่สนใจทำบุญผ่านระบบออนไลน์

Leave a Reply