“ถวายพระพร พระองค์ภา”

 

เชิญเทวัญสวรรค์สรวงปวงสถิต
พรพิสิษฐ์โกสีย์สวัสดิ์ประภัสสร
พระไตรรัตน์อดุลย์บุณยากร
ทวยอมรพรหมฤทธิ์มหิทธิบุญ

วอนเทพไท้เรืองฤทธาเทวาวาส
เดโชภาสส่องแสงศิลป์ปวินท์สุนทร์
พิทักษ์องค์ราชธิดาวิสุทธางกูร
พรพิรุฬห์บุณโยภาสวัฒนา

องค์พระสยามเทวาธิราช
ประชานาถนิรัติศัยไทยทั่วหล้า
อำนวยพรบวรธรรมงามโสภา
พระราชธิดาสิริสวัสดิ์พิพัฒน์เทอญฯ

************************

 

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร
ประพันธ์

Leave a Reply