กกต.ประกาศศ.พิเศษดร.บรรจบแคนดิเดตนายกฯนามพรรคแผ่นดินธรรม

2,296 Views

วันที่ 11 ก.พ.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประชุม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาในประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้ รัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แล้วนั้น มีรายชื่อศาสตราจารย์พิเศษ ดร.บรรจบ บรรณรุจิ อดีตสามเณรเปรียญ 9 ที่เสนอโดยพรรคแผ่นดินธรรมรวมอยู่ด้วย

Leave a Reply