“พิชิต ชื่นบาน” เข้ากราบสักการะ “กรรมการมหาเถรสมาคม”

วันนี้ (13 พ.ค. 67) นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์ และกรรมการมหาเถรสมาคม ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอรับโอวาทในการปฏิบัติราชการสนองงานคณะสงฆ์  ซึ่ง นายพิชิตกล่าวว่า ถือเป็นมงคลของชีวิตที่มีโอกาสได้รับใช้ ทำนุบำรุงศาสนา ผมจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด

ในขณะที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งพระสังฆาธิการมีดังนี้

1. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ  เรื่อง การเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธรรมยุต) จำนวน 1 รูป

            -อนุมัติ เรื่อง การเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล (ธรรมยุต) จำนวน 1 รูป

2.    มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ดังนี้

            -แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางปลาสร้อย จำนวน 1 รูป

            -แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 2 รูป

3. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 1 รูป

Leave a Reply