วัดพระธรรมกายขอเชิญพุทธศาสนิกชนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วัดพระธรรมกายขอเชิญพุทธศาสนิกชนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วัดพระธรรมกายจัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จึงกราบอาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณร และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ประชาชนชาวไทยร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 19.00 น. ณ มหารัตนวิหารคด หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ทั้งนี้สามารถร่วมพิธีทางออนไลน์ที่ www.gbnus.com และ www.zoom072.com

Leave a Reply