‘มจร วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส’อบรมเรียน-สอบผ่านสื่อออนไลน์

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 พระมหาโกมล กมโล, ผศ. รักษาการผู้อำนวยวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบ MCU E-Learning และ MCU E-Testing ณ ห้อมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารพระปริยัติธรรม “พระธรรมโมลี” (สมศักดิ์ อุปสโม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2561 โดยมีวิทยากรคือนายอภิชาติ รอดนิยม ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้จัดการอบรมภายใต้หัวข้อ “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย MCU E-Learning และ MCU E-Testing” ให้กับบุคลากรในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0

มจร ได้การจัดสอบด้วยระบบ MCU E-Testing  อย่างเป็นทางการครั้งแรก ของวิทยาเขตพะเยา เป็นการยกระดับ และพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Education อย่างแท้จริง ! อีกทั้งยังเป็นการสนองโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีกด้วย

ระบบ MCU e-Testing นั้น พัฒนาโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณสมบัติ ดังนี้
– รองรับการทดสอบหลายรูปแบบ ทั้งแบบเลือกตอบ แบบถูก/ผิด แบบจับคู่ แบบเติมคำ แบบอัตนัย ฯลฯ
– สามารถกำหนด วัน/เวลา เริ่มต้น และสิ้นสุดในการสอบ ตั้งค่าเวลาในการสอบ กำหนดรูปแบบการแสดงข้อสอบ
– สามารถกำหนดการแสดงคะแนน และข้อผิด–ถูก ทันทีระหว่างทำข้อสอบข้อนั้น ๆ หรือหลังจากทำข้อสอบ
– สามารถทำการสุ่มคำถาม และสลับคำตอบของคำถามนั้นจากคลังข้อสอบ
– สามารถทำการสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยอุปกรณ์หลากหลายทั้ง PC Notebook Tablet หรือ Smartphone
– มีความเสถียรภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้

e-Testing ดีอย่างไร
ระบบ e-Testing สามารถทำได้ดังนี้ ( ๗ ส.)
1. สะดวก
2. สปีด (speed)
3. สปอร์ต (sporting)
4. เสถียรภาพ
5. ลดความสิ้นเปลือง
6. สมสมัย
7. พัฒนาสู่สากล

Leave a Reply