ในหลวงโปรดเกล้าฯ..ถวายภัตตาหารเพลแด่ “พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล”

วันนี้ (8 มี.ค.64) ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล   โดยมี พระธรรมโพธิวงศ์  จ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย-เนปาล  ฉลองพระราชศรัทธา..

Leave a Reply