คณะสงฆ์หนเหนือ 16 จังหวัดเจริญนวัคคหยุสมธัมม์ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. พิธีเจริญนวัคคหยุสมธัมม์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยา โดยคณะสงฆ์หนเหนือ 16 จังหวัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Leave a Reply