“เพชรวรรต”พร้อมคณะทำหน้าที่ต่อเนื่อง ให้กำลังใจการพัฒนาวัดเขาเขื่อนลั่นสีคิ้ว ร่วมพิธีถวายตราตั้งวัดป่าดงสว่างธรรมยโสธร

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 11:30 ดร. เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร นำคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการพัฒนาวัดเขาเขื่อนลั่น อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ภายหลังได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้พื้นที่เพื่อสร้างวัด จำนวนกว่า 13 ไร่ โดยมีพระปราโมทย์ สมาธิโต ประธานสงฆ์ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดเขาน้อยคงคาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หลังจากได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพิ่มเติมจากกรมธนารักษ์ จำนวน 16 ไร่เศษ โดยมีพระฐิติรัฐ ฐิตเปโม เจ้าอาวาสวัดเขาน้อยคงคาราม พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ ให้การต้อนรับ

จากนั้นออกเดินทางไปร่วมพิธีถวายตราตั้งวัดป่าดงสว่างธรรมจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ วัดทั้งสองแห่งได้เคยร้องเรียนผ่านคณะกรรมาธิการ เพื่อขอให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อสร้างวัดและเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างเสนาสนะ จากกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเกือบ 50 ปี เห็นจะได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงนามอนุญาต ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการหมดวาระก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งผลงานของคณะกรรมาธิการที่ช่วยเร่งรัดและติดตามเรื่องดังกล่าวจนสำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดี

Leave a Reply