“ดร.มหานิยม” ลงพื้นที่กุสุมาลย์สกลนคร ศาสนสงเคราะห์ชุมชนคริสต์วัดพระวิสุทธิวงศ์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่พบชาวชุมชนนับคือศาสนาคริสต์ศาสนิกชน วัดพระวิสุทธิวงศ์ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อร่วมกิจกรรมสันทนาการพร้อมรับฟังความคิดเห็นความต้องการด้านต่างๆกับชาวบ้าน

พร้อมทั้งมอบเงินสดส่วนตัวสนับสนุนการปรับถมพื้นที่หน้าดินในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ใน พร้อมร่วมสนับสนุนและเสวนากับกลุ่มชาวบ้านและเยาวชนที่ร่วมกันออกกำลังกาย โดยมีคุณพ่อวีระพงศ์ โพธิมล เจ้าอาวาสวัดคริสต์วัดพระวิสุทธิวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ผู้นำหมู่บ้าน ชาวบ้านร่วมรับมอบเงิน ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านนิรมัย-โนนคำ หมู่ 5 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

Leave a Reply