เสียงจากสงฆ์ธรรมยุต : ผู้ทรงศีลทรงธรรมไม่ควรถูกกระทำเยี่ยงคนธรรมดา

    วันที่ 18 เมษายน 65   เฟชบุ๊คชื่อ  “Sophonthamudom” หรือ  พระครูโสภณธรรมอุดม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุทธคุณ จ.กาฬสินธุ์ แกนนำคณะสงฆ์กาฬสินธุ์สายธรรมยุต ที่คัดค้านมติมหาเถรสมาคมที่แต่งตั้ง พระครูสุทธิญาณโสภณ หรือ  “พระครูเล็ก” เป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รูปใหม่ ได้โพสต์ว่า

   “ผู้ทรงศีลทรงธรรมไม่ควรถูกกระทำเยี่ยงคนธรรมดา”

    จากการที่มีพระเถระผู้ใหญ่หลายรูปถูกยัดเหยียดกล่าวร้ายกล่าวหายักยอกทรัพย์รับเงินทอนวัด ไม่พอยังถูกจับสึกติดคุกติดตารางเป็นคดีความมาอย่างยาวนาน เดชะบุญคุณงามความดีที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติในเพศพรหมจรรย์ปกป้องคุ้มครองพระเดชพระคุณทุกรูปให้พ้นภัยพ้นผิดจากคำพิพากษาของฝ่ายอาณาจักร ส่วนในทางพุทธจักรนั้นไม่ต้องอธิบายบรรยายความใด ๆ ให้สลับซับซ้อนดีก็คือดีเลวก็คือเลวเมื่อท่านพ้นผิดตามคำพิพากษาก็ย่อมแสดงว่าองค์ท่านทุกรูปบริสุทธิ์ปราศจากเรื่องเลวทรามเศร้าหมองทุกข้อที่ถูกกระทำย้ำยี

 

     วิกฤตพระพุทธศาสนาในสยามประเทศในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีพระเถระผู้มีคุณูปการ การถอดถอนฯ การแต่งตั้งฯ การรับสินบาทคาดสินบนกระทำกันแบบไร้ยางอายแบบไม่ละอายเกรงกลัวต่อบาปกรรมอันใดเลย

      ถ้าจะว่ากันตามความเป็นจริงพระเถระทุกรูปที่ท่านกลับมาอุปสมบทใหม่นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำด้วยซ้ำเพราะท่านก็ไม่ได้ขาดจากความเป็นภิกษุตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันอยู่แล้ว

     ส่วนมีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตุว่าอายุกาลพรรษาจะนับต่อได้มั้ย สมณศักดิ์ต้องคืนท่านมั้ย

     เกล้ากระผม/อาตมา โดยความรู้สึกส่วนตัวศักดิ์ศรีของความเป็นพระคือผู้อยู่ใต้พระธรรมวินัยเดียวกันยอมรับกันนั้นคือสิ่งสำคัญสูงสุด

     #ประโยชน์อันใดเอาคำยกย่องสรรเสริญของคนพาลสันดารหยาบมาล้างตราบาปพรหมจรรย์

Leave a Reply