กองทุนสื่อปลอดภัยฯ แถลงครบรอบ 8 ปี “เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่” ผู้จัดการกองทุน ฯ ทึ่ง “พระธรรมจาริก” ผลิตสื่อได้แบบมืออาชีพ

วันที่ 7 มี.ค. 66 เวลา 14.00 น.  ที่ห้องออดิทอเรียมและห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าว “มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี” ว่า นับจากปี พ.ศ. 2558 ที่ พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีผลบังคับใช้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่าย และประชาชนทุกภาคส่วน ให้สามารถผลิตและเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ สามารถเลือกใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขยายช่องทางให้ประชาชนเข้าใจ เข้าถึง และสามารถนำสื่อที่ปลอดภัยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างกว้างขวาง ทั้งสร้างนิเวศสื่อที่ดียิ่งขึ้นให้กับสังคมไทย ทำให้เกิดผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นจำนวนมาก โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทุนฯ ได้จัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ผลงานของกองทุนฯ ผลงานของภาคีเครือข่าย และประชาชนผู้ที่สนใจด้านการผลิตสื่อทุกช่วงวัย

ทางด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ได้รับนโยบายจากท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมว่า การจัดงานที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 24 -26 มีนาคมนี้ ณ บริเวณ ลิโด้ คอนเน็คท์ ชั้น 1 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ เวลา 12.00-20.00 น. ต้องจัดให้ยิ่งใหญ่ ตนเลยคิดว่านอกจากยิ่งใหญ่แล้วงานแบบนี้ควรเป็นงานประจำปีทุกปีของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เนื่องจากตลอด 8 ปีนี้มา กองทุนสื่อได้มีส่วนเข้าไปเต็มเติมให้กับสังคมมากมาย ซึ่งการจัดงานในลักษณะแบบนี้ก็เพื่อ

1.เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ผลงานจากภาคีเครือข่าย และผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ให้ประชาชนได้รับรู้

2.เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ ขยายช่องทางการสื่อสารและสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวิทยากร นักวิชาการ ผู้ผลิตสื่อ กับประชาชนผู้สนใจสาระสำคัญเกี่ยวกับสื่อ

3.เพื่อสร้างการรับรู้ถึงพันธกิจ ภารกิจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนฯให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และ และ

4. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตสื่อ กลุ่มเป้าหมาย ในการมุ่งมั่นผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

และในปีนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะขอเชิญชวนประชาชน และผู้สนใจเกี่ยวกับสื่อในหลาย ๆ มิติ และผู้สนใจที่จะสร้างสรรค์สื่อ เข้าร่วมกิจกรรม การจัดแสดงผลงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี ซึ่งกิจกรรมหลักประกอบไปด้วย 1.กิจกรรมในรูปแบบ On Ground Event ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2566  ณ บริเวณ ลิโด้ คอนเน็คท์ ชั้น 1 กิจกรรมภายในงาน อาทิ นิทรรศการแสดงผลงาน ในมิติที่หลากหลาย ผลงานเด่นของกองทุนฯ รวมกว่า 70 ผลงาน พบกับศิลปินที่มีชื่อเสียง และมีเวทีที่รวบรวมผลงานไว้ให้ชมเพลิดเพลินตลอดทั้งงาน อีกทั้งยังมีกิจกรรมการมีส่วนร่วม ลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย   และ 2. กิจกรรม On line ในรูปแบบ Virtual Exhibition เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะขยายช่องทางการสื่อสาร ในการเผยแพร่ผลการดำเนินงานจากภาคีเครือข่าย และผลงาน      ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากร นักวิชาการ ผู้ผลิตสื่อ กับประชาชนผู้สนใจสาระสำคัญเกี่ยวกับสื่อ แก่สาธารณชนได้รับรู้โดยทั่วกัน

พร้อมกับกล่าวปิดท้ายว่า  “มื่อวานนี้ขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่ไปดูผลงานของพระคุณเจ้าโครงการพระธรรมจาริก ที่จังหวัดเชียงใหม่ ไม่น่าเชื่อเลยว่าพระคุณเจ้าที่ท่านไม่ได้เป็นสื่อสารมวลชนแต่ผลิตสื่อได้ดีมาก ทำได้น่ายกย่องมาก  ท่านทำหนังเป็นตอนจำนวน 5 ตอน ดูแล้วภูมิใจ ใจฟูมากที่กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไปช่วยเต็มเติมสร้างสรรค์ให้สังคมดีขึ้น..” 

Leave a Reply