เณรน้อยร.ร.พระปริยัติธรรมเชียงยืน ช่วยเหลือญาติโยมพนมไพรน้ำท่วม!

วันที่ 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะพระสงฆ์สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาปัจจิมเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม นำโดยพระครูโกศลวรคุณ ผู้จัดการและพระครูปลัดพงษ์เดช สุขวฑฺฒโน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนบางส่วน

ลงพื้นที่ลุยน้ำลึกลงเรือ ช่วยเหลือญาติโยมผู้ประสบอุทกภัย บ้านดอนคำ ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งหมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอก จึงนำอาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กว่า 300 ชุด และกระจายตามจุดต่างๆ รวม 500 ชุด

Leave a Reply