เจ้าคณะเชียงรายเตรียมนิมนต์พระสวดเมตตาใหญ่ คุ้มภัย”ดร.เพชรวรรต”เข้ารพ.ผ่าตัด

เจ้าคณะเชียงรายเตรียมนิมนต์พระสวดเมตตาใหญ่ คุ้มภัย”ดร.เพชรวรรต”เข้ารพ.ผ่าตัด เป็นการแผ่เมตตาครอบคลุมไพศาลให้บุคคลบำเพ็ญตนทำงานพุทธศาสนา

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564 พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท ,ผศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เปิดเผยถึงกรณีที่ที่ ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการศาสนา สภาผู้แทนราษฎร หลังจากที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของชาวพุทธ ที่จังหวัดเพชรบุรี ขณะนี้มีอาการทรุดหนัก ต้องย้ายเข้ามารักษาตัวที่ โรงพยาบาลพญาไท2 ที่กรุงเทพฯ จากที่ทราบข้อมูลจะต้องผ่าตัดใหญ่ในวันพรุ่งนี้ อาตมาเห็นว่าบุคคลที่ทำงานช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนา พระต้องคุ้มครอง โดยเฉพาะพระสงฆ์ ที่ผ่านมา ดร.เพชรวรรต ช่วยเหลืองานพุทธศาสนาอย่างโดดเด่น และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทำงานถึงลูกถึงคนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาในจังหวัดเชียงราย ได้แก้ปัญหาได้ลุล่วงในเวลาอันสั้นไปได้ด้วยดี

เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า อาตมาจึงเห็นว่า บุคคลเช่นนี้รวมถึงบุคคลที่ทุ่มเททำงานเพื่อช่วยเหลือพุทธศาสนา พระสงฆ์ควรจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง ในการนี้ด้วยประเพณีปีใหม่เมือง ที่ภาษาเหนือล้านนาเรียกว่า “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” จะมีการถือขนบธรรมเนียมประเพณีมาสืบทอดมายาวนานกว่า 700 ปี ที่จะมีการ สะละสะหลุง และสวดเมตตาใหญ่ และบทคุ้มครอง สะเดาะเคราะห์ พรมน้ำมนต์ ในเทศกาลสงกรานต์ ตนเห็นว่าควรจัดทำพิธีใหญ่ให้กับบุคคลที่ทุ่มเททำงานเพื่อช่วยเหลือพุทธศาสนา โดยจะจัดพิธีใหญ่นิมนต์พระสงฆ์ทั่วจังหวัดเชียงรายมาร่วมจัดพิธีนี้ โดยหากเป็นไปได้อาตมาขอนิมนต์พระสงฆ์ทั่วประเทศร่วมสวดมนต์ Online โดยจะแจ้งวันเวลาที่จะทำพิธีที่เหมาะสมต่อไป

Leave a Reply