ในหลวงโปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง

วันที่ 17 กรกฎาคม 64  เวลา 17.18 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง พุทธศักราช 2564 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ซึ่งในปีพรรษา 2564 นี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับฆราวาส และสามเณร จำนวนรวม 7 ราย อุปสมบทเป็นนาคหลวง ได้แก่

 1.หม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูร ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 2.สามเณรวัฒนะ ดอกสะบา ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

3.สามเณรวายุ สุระมณี ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

4.สามเณรจิตรเทพ ต่อคุ้ม ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

5.สามเณรภูมินทร์ หงส์ทอง ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

6.สามเณรอาชัญ สะอาดเอี่ยม ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

7.สามเณรศุภจิตร ปุ้งโพธิ์ ซึ่งจะจำพรรษา ณ วัดชัยศรี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

      สำหรับการอุปสมบทนาคหลวงประจำปีนี้ มี สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพรหมเสนาบดี  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 วัดปทุมคงคา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 วัดโมลีโลกยาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ภาพข้อมูล:คนรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

 

 

Leave a Reply