จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติ ฯ

         วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์สารภีขัวมุง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี  นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม ด้วย ผอ.กลุ่มงานพัฒนาการอำเภอสารภี และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ

        นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ หลังจากนั้นได้ร่วมกันปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน กระชาย ณ แปลงผักสมุนไพร ศูนย์สารภีขัวมุง

       หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นแปลงของนายอดุลย์ ทัศนีย์ดำรงค์กุล ซึ่งได้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี  กล่าวต้อนรับและนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม จากนั้นได้ร่วมมอบต้นไม้ให้กับครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 10 ครัวเรือน ได้แก่ ไผ่หก ไผ่ข้าวหลาม พะยูงมะขาม สารภี หว้า เพกา ราชพฤกษ์ พริก มะรุม ทองอุไร และขนุน   และร่วมปลูกต้นไม้ 5 ระดับและพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ปลูกแฝก ห่มดิน ในพื้นที่รอบสระน้ำบริเวณ โคก หนอง นา  ในแปลงพื้นที่ต้นแบบ

     การจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล” โดยกำหนดให้ดำเนินการพร้อมกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

       1.ศูนย์สารภีขัวมุง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี

       2.อำเภอกัลยาณิวัฒนา บ้านแม่ละอูป ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา

       3.อำเภอแม่แจ่ม บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร

    นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวชื่นชมส่วนราชการและขอบคุณผู้นำชุมชน ที่ได้ร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความสำนึกในพระพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และขอให้มีความสามัคคี ในหมู่คณะ ช่วยเหลือแบ่งปันต่อกัน ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

Leave a Reply