แจ้งข่าวดี! หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับสมัคร พระภิกษุ-สามเณร ในระดับปริญญาตรี

แจ้งข่าวดี! หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.ปทุมวัน เปิดรับสมัคร พระภิกษุ สามเณร ที่สนใจ สมัครเข้าได้ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยเรียนที่ห้องเรียนวัดธรรมมงคล
รับชมคลิป
facebook.com/watch/?v=172454258951006
สนใจสมัคร คลิกเลย
https://forms.gle/v8RnyHAvoDpQkXLg9
หรือติดต่อได้ที่ อาจารย์วศิน ภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 

Leave a Reply