เครือข่าย “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ทั่วประเทศ จัด Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

เครือข่าย “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ทั่วประเทศ จัด Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ ในกิจกรรม Big Cleaning สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา (12 สิงหาคม พ.ศ.2565)

โดยภาคีเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีศูนย์กลางการถ่ายทอดสดจากวัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี เชื่อมสัญญาณผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์ระบบ Zoom กับวัดที่เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดสดประจำหน ประกอบด้วย หนกลาง ได้แก่ วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี และวัดตะโก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หนตะวันออก ได้แก่ วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น และวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม, หนเหนือ ได้แก่ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน และวัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย, หนใต้ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวัดนาทวี จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบ Facebook ทาง page โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข @wat3579 เพื่อให้วัดและภาคีเครือข่ายฯ ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมฯ ทั่วประเทศ ได้ร่วมกิจกรรมฯ และรับชมบรรยากาศโดยทั่วกัน

พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม กล่าวว่า “มหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบให้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นหนึ่งในงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฝ่ายสาธารณูปการ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาวัดให้เรียบร้อยรื่นรมย์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ และการพัฒนาจิตใจของประชาชน ภายใต้การมีแผนการดำเนินงานเป็นระบบและระยะอย่างชัดเจน ในปัจจุบันมีวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมกว่า 23,000 วัด และกำลังขยายให้เกิดผลสัมฤทธิผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นครอบคลุมทุกวัดทั่วประเทศ ซึ่งหัวใจของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข คือ กลไกการสร้างสายสัมพันธ์ความร่วมแรงร่วมใจกันของวัด ชุมชน และภาคเครือข่ายในท้องถิ่น ด้วยอุดมการณ์ร่วมกัน คือ ศรัทธาปสาทะในบวรพระพุทธศาสนา และเจตจำนงให้วัดเป็นสถานสัปปายะ อำนวยสันติสุขแก่ผู้เข้ามาพึ่งพาบำบัดทุกข์ และเสริมสร้างความสุขทั้งแก่กายและใจ อันจะนำไปสู่ความวัฒนาสถาพรของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยิ่งๆ ขึ้นไป”

นอกจากนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565) เวลา 14.00 น. ภาคีเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขทั่วประเทศ ยังมีกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา (12 สิงหาคม พ.ศ.2565) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบ Zoom ที่ลิงก์ https://us06web.zoom.us/j/89512827723?pwd=NitHNW9od2Z6RkFpODN1NUFTMU9SUT09 Meeting ID: 895 1282 7723 / Passcode: 3579 และถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระบบ Facebook ที่ page โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข @wat3579 โดยมีศูนย์กลางพิธีฯ และถ่ายทอดสดจากวัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี จึงขอนิมนต์คณะสงฆ์ และขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยพร้อมเพรียงกัน.

Leave a Reply