วัดพระธรรมกายมอบอุปกรณ์การแพทย์รพ.ธรรมศาสตร์

วันที่ 7 เม.ย.2563 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย และพระมหานพพร ปุญญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษย์มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยแอลกอฮอล์ 100 ลิตร Face Shield 300 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแบบใส่แผ่นกรองจำนวน 1,000 ชิ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ. ฐิติ ศรีเจริญชัย อายุรแพทย์โรคปอดและทางเดินหายใจ พร้อมด้วย ผศ.พญ.ลำพู โกศัลวิทย์ หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เป็นผู้แทนในการรับมอบ

“เป็นการทำตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงสาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ให้วัดช่วยวัด ให้วัดช่วยชุมชน และประชาชน ทั้งนี้ สาธุชนท่านใด ปรารถนาร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ กับทางวัด สามารถ ร่วมบริจาคและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์อำนวยการคณะทำงานป้องกัน COVID-19 วัดพระธรรมกาย โทร.096-168-4355 Line ID: anti-co19 หรือบริจาคออนไลน์ได้ที่ https://donate.dkcmain.org” พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว

Leave a Reply