กรณี “พระสิ้นคิด” คณะธรรมยุตจังหวัดอุบล ฯ ส่อเค้าวุ่น “ทนายกองกองทัพธรรม” เตรียมยื่นหนังถือถึง “สมเด็จพระสังฆราช”

 

วันที่ 22 พ.ค. 66  ณ วัดช่องเม็กธรรมาราม ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีการสอบปากคำ “พระสิ้นคิด” หรือ พระสินทรัพย์ จรณธมฺโม ประธานที่พักสงฆ์ป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ตามข้อกล่าวหาจากชาวพุทธกลุ่มหนึ่งว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสรณสารูป กล่าวคือชอบไลฟ์สดรับบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัว อ้างตัวว่าเป็นพระอรหันต์ เส้นผลกลายเป็นพระธาตุ เป็นการอวดอุตริมนุษยธรรม อันไม่มีในตน โดยมีพระครูภาวนาญาณรังษี เจ้าคณะอำเภอสิรินธร -บุณฑริก (ธรรมยุต) เป็นประธานสอบสวน และเจ้าคณะปกครองฝ่ายธรรมยุติกนิกายในพื้นที่เข้าร่วมเป็นคณะ

ภายหลังการเสร็จสิ้นการสอบสวน “นายอนันต์ชัย ไชยเดช” ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม ได้โพสต์เฟชบุ๊คส่วนตัวว่า

ผมฟังการประชุมคณะสงฆ์โดยมี #พระครูภาวนาญาณรังษี เจ้าคณะอำเภอสิรินทร-บุญฑริก เป็นประธานในที่ประชุม ยอมรับว่า เป็นความผิดพลาดของตนเองในการจัดทำเอกสาร และยอมรับว่า กรณีการถูกร้องเรียนของหลวงตาสินทรัพย์ ไม่เข้ากรณีที่จะเป็นการตั้งอธิกรณ์แต่อย่างใด แต่สิ่งที่น่าแปลกใจสำหรับคำตอบจากที่ทนายอัศวินถามไปว่า แล้วการชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่ร้องเรียนรับฟังพยานหลักฐานแล้วเป็นที่ยุติไหมว่า #ไม่มีมูล

#พระครูภาวนาญาณรังษี เจ้าคณะอำเภอฯ กลับตอบว่า #ขอคุยกับหลวงตาสินทรัพย์ก่อน ซึ่งข้อเท็จจริงในประเด็นที่ร้องเรียนนั้นได้มีการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนแต่ เจ้าคณะอำเภอก็ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับเอกสาร และไม่ได้ให้ทนายอัศวินลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด
#มูลนิธิทนายกองทัพธรรม เห็นว่า เจ้าคณะอำเภอสิริทร-บุญฑริก ไม่ยอมรับผิด ไม่ประกาศยุติเรื่อง #มีลูกเล่น เมื่อเป็นเช่นนี้

ผมขอแถลงข่าว   ณ วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ ต.ช่องเม็ก อ.สินทร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น.

มูลนิธิทนายกองทัพธรรม จะมีการแถลงข่าว ชี้แจงขอเท็จจริงและข้อกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม กรณี หลวงตาสินทรัพย์ ถูกร้องเรียนด้วยบัตรสนเท่ห์ และมีเอกสารลับหลุด และการดำเนินคดีกับพระสังฆาธิการจังหวัดอุบลราชธานี(ธรรมยุต) บางรูป กับพวก… ข้อหา เป็นเจ้าพนักงานปฎิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ เป็นเจ้าพนักงานเปิดเผยความลับ หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมาย มาตรา 157,164,323,326 และละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ

นอกจากนี้ #มูลนิธิทนายกองทัพธรรม จะยื่นหนังสือร้องกรณีการกระทำที่ไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม ดังกล่าว ต่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ ในฐานเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต อีกด้วย

แล้วเจอกันครับ !

Leave a Reply