ทูตวีรชัยเข้าวัดสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งที่เมืองนิวออร์ลีน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และนางอลิซเบธ พลาศรัย ภริยา พร้อมด้วย น.ส. ภัทรียา วัฒนสิน และนายภาณุภัทร ชวนะนิกุล ข้าราชการสถานทูต ได้เข้าเยียมชมวัดวิมุตตายาราม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

จากนั้นได้ร่วมประชุมกับนาย Henry Lambert กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำเมืองนิวออร์ลีน และนาง Stephanie Burmaster เจ้าหน้าที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานทูตฯ และเครือข่ายท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลคนไทยในพื้นที่

หลังจากนั้น ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ทูตวีรชัยและคณะได้ ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับชุมชนไทยที่ร้าน Sukho Thai ร้านอาหารรสชาติไทยแท้ใจกลางเมืองนิวออร์ลีนซึ่งได้รับรางวัล Thai Select Premium โดยความร่วมมือจากพระมหาวิเชียร เจ้าอาวาสวัดวิมุตตยาราม คุณสุปรียา สคาร์มูสซา เจ้าของร้าน และคุณนางสาวธีราภรณ์ สานติวัตร อาสาสมัคร ช่วยประสานงานเชิญชวนคนไทยรวม 50 คน หลากหลายอาชีพจากในรัฐลุยเซียนามาร่วม

มีทั้งเจ้าของร้านอาหาร ต่าง ๆ เช่น ร้าน Banana Blossom และร้าน Singha Thai แพทย์ พยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพและธุรกิจ แม่บ้าน และนักศึกษามหาวิทยาลัย มาร่วมทานอาหารไทยรสชาติอร่อย เช่น เมี่ยงคำ ยำส้มโอ แกงเขียวหวาน คะน้าหมูกรอบ หอยแมลงภู่อบสมุนไพร และทับทิมกรอบ

ในโอกาสนี้ ทูตวีรชัยได้พูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนไทย ตลอดจนรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนไทยในพื้นที่ และกล่าวเน้นถึงการบริการประชาชนในด้านต่างๆ อันเป็นภารกิจหลักของสถานทูต อาทิ งานตรวจลงตรา งานด้านนิติกรณ์ การทำหนังสือเดินทางไทย บัตรประชาชน การรับร้องเรียนเรื่องตกทุกข์ การให้บริการกงสุลสัญจร และการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เป็นต้น

cR.Royal Thai Embassy, Washington D.C.

Leave a Reply