โรงเรียนประเทศไหน! พานักเรียนฝึกสวดมนต์นั่งสมาธิ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 พระธรรมทูตไทยประจำประเทศอังกฤษได้รายงานว่า โรงเรียนในประเทศอังกฤษได้เพิ่มวิชาพระพุทธศาสนาเข้าไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน และเด็กนักเรียนในหลายโรงเรียนจะต้องเข้าวัดไทย ฟังพระธรรมเทศนา ฝึกสวดมนต์ ภาวนา นั่งสมาธิ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และมีแนวโน้มว่าจะบรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเพิ่มขึ้นอีก 1 ศาสนา

Leave a Reply