มจร คิ๊กออฟตั้งศูนย์มอบเครื่องอุปโภคให้พระ-ปชช.เดือดร้อนจากโควิด

          การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งพระภิกษุสามเณร ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากประชาชน โดยเฉพาะวัดในต่างจังหวัด
          พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพระภิกษุ-สามเณร และประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


และในวันที่ 13 พ.ค.2563 นี้  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้บริหารนำโดย พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะจัดพิธีเตรียมมอบเครื่องอุปโภคให้พระภิกษุ-สามเณรและประชาชน ที่เดือดร้อนจากโควิด เช่น คณะสงฆ์ในพื้นที่อำเภอวังน้อย อบต.วังน้อย รพ.วังน้อย และนอกจากนี้ยังแจกจ่ายไปยังตามวิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาย เช่น วิทยาเขตสงฆ์จังหวัดพะเยา วิทยาลัยเขตสงฆ์สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ซึ่งรับหน้าที่เป็นสะพานบุญแจกจ่ายให้กับคณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สำหรับประชาชนหรือวัดที่มีศักยภาพ หากต้องการจะนำของมาบริจาคหรือสมทบทุนสามารถติดต่อมาได้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูปิยธรรมบัณฑิต (ปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม ,ดร.) ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต มจร โทร.099-469-2663

MCU SET UP A CENTER TO DONATE CONSUMER GOODS TO MONKS-PEOPLE SUFFERING FROM COVID-19

               The pandemic of Coronavirus or COVID-19 has had a profound effect on people all over the country, with monks and novices being affected like no others, especially monasteries in provinces.

                Phra Methidhammacharya, Vice-Rector for Plan and Development exposed that to alleviate the suffering of monks-novices and general public, Mahachulalongkornrajavidyalaya University has set up a Center for Assisting Monks-Novices and People Suffering from the Pandemic of Coronavirus (COVID-19) and on 13 May 2020 at 01:00 pm. onwards, MCU administrators presided over by Phrarajpariyatikavi, Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University will organize a ceremony to provide  survival bags to monks-novices and people suffering from COVID-19 such as monks-novices in the area of Wang Noi District, Wang Noi Sub-District Administrative Organizations, Wang Noi hospital, and distributed to various provincial campuses of the university such as Phayao Campus, Surat Thani Sangha College, Maha Sarakham Sangha College as the Bridge of Merits to distribute survival bags to the Sangha and people in the area.

                For people or monasteries with potential, if wanting to donate or contribute, please contact Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province at DR. PHRAKHRU PIYADHAMBUNDIT(Piyasak Piyadhammo), Director of Campus Affairs Division, MCU, phone number 099-469-2663.

********************

Leave a Reply