ดร.หลวงพ่อแดงถวายมะม่วงพระพรหมบัณฑิตหลังรับถวายจากมหาเศรษฐี

วันที่ 12 พ.ค.2563 เวลา10.21 น. พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ,ดร. (หลวงพ่อแดง นันทิโย) รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม ได้นำมะม่วงสุขใจ จำนวน 1 ตัน ปัจจัย 10,000 บาท ถวายพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และกรรมการมหาเถรสมาคม เพื่อสมทบเข้าโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในการเเพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้หลังจากหลวงพ่อแดงได้รับถวายมะม่วง 16 ตัน จากนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานบริหารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ หนึ่งในมหาเศรษฐีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ส่งจดหมายถึงให้ช่วยเสนอแผนช่วยฟื้นฟูประเทศหลังไวรัสโควิด-19หายระบาด

ขณะเดียวกันที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดี มจร ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้นำผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันแพ็คของบริจาคเพื่อ แจกจ่ายไปยังวิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ซึ่งรับหน้าที่แจกจ่ายต่อไป ขณะที่ศูนย์ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) มจร ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช โดยมีการมอบถุงยังชีพ รวมถึงมอบปัจจัยให้คณะสงฆ์อำเภอวังน้อย 20,000 บาท, คณะสงฆ์ 4 ตำบล ในสังกัด คณะสงฆ์วังน้อย แห่งละ 15000 บาท, วัด สังกัดในคณะสงฆ์วังน้อย วัดละ 5,000 บาท

Leave a Reply