วัดพระธรรมกายมอบสิ่งของ สมทบศูนย์สู้ภัยโควิด”มจร”

            วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตามที่ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพระภิกษุ-สามเณร และประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

            ซึ่งในวันที่ 13 พ.ค.2563 นี้  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผู้บริหารนำโดย พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มจร จะจัดพิธีเตรียมมอบเครื่องอุปโภคให้พระภิกษุ-สามเณรและประชาชน ที่เดือดร้อนจากโควิด เช่น คณะสงฆ์ในพื้นที่อำเภอวังน้อย อบต.วังน้อย รพ.วังน้อย และนอกจากนี้ยังแจกจ่ายไปยังตามวิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาย เช่น วิทยาเขตสงฆ์จังหวัดพะเยา วิทยาลัยเขตสงฆ์สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ซึ่งรับหน้าที่เป็นสะพานบุญแจกจ่ายให้กับคณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ต่อไป

          สำหรับประชาชนหรือวัดที่มีศักยภาพ หากต้องการจะนำของมาบริจาคหรือสมทบทุนสามารถติดต่อมาได้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูปิยธรรมบัณฑิต (ปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม ,ดร.) ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต มจร โทร.099-469-2663นั้น

         ช่วงบ่ายวันนี้ ณ  ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย  พระเมธีธรรมาจารย์ ได้นำผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันแพ็คของบริจาคเพื่อ แจกจ่ายไปยังวิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ซึ่งรับหน้าที่แจกจ่ายต่อไป

         พร้อมกันนี้ั พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และ พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษย์ยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก นำเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วย ปลากระป๋อง 2,000 กระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1,200 ซอง น้ำดื่ม 400 ขวด ร่วมสมทบศูนย์ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาราชัน จิตฺตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้แทนรับมอบ

Leave a Reply