“เจ้าคุณประสาร” ย้ำ “มจร” พร้อมจัดงาน “วิสาขบูชาโลก” แล้ว

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567  ระหว่างวันที่ 19 -20 พฤษภาคม 2567 ประเทศไทยได้รับเกียรติจากประเทศนับถือพระพุทธศาสนานาชาติให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา,ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พระราชวัชรสารบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)ในฐานะ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ได้กล่าวว่า

ตอนนี้ทางคณะสงฆ์ทั้งในส่วนของ มจร และมมร ทุกอย่างพร้อมแล้วเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งเรื่องการเชิญแขกจากต่างประเทศซึ่งมีทั้งพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ และผู้นำประเทศประมาณ 73 ประเทศตอนนี้ตอบรับแล้ว 64 ประเทศ สถานที่จัดงานทั้ง 3 แห่ง คือ มจร วังน้อย ศูนย์สหประชาชาติ และพุทธมณฑล พร้อมแล้ว ในขณะที่ฝ่ายบ้านเมือง เมื่อวานนี้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกแล้ว ซึ่งมีพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เป็นประธานกรรมการดำเนินการจัดงานวันวิสาขบูชานานาชาติ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  ซึ่งเช้าวันนี้คณะกรรมการตามคำสั่งนี้ประกอบด้วยทั้งคณะสงฆ์ และฝ่ายบ้านเมืองจะประชุมร่วมกัน ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนฝ่ายคณะสงฆ์ มีพระพรหมบัณฑิต เป็นประธาน

“ในส่วนของ มจร  ซึ่งรับผิดชอบการจัดงานวิสาขบูชาที่ มจร วังน้อยส่วนกลาง และ UN ตอนนี้พร้อมเกือบ 100% เหลือตบแต่งประดับสถานที่เท่านั้น นอกนั้นทั้งทั้งสถานที่ ที่พัก อาหาร การสัมมนา การดูแลแขกวีไอพี  การถ่ายทอดสด พร้อมหมดแล้ว ส่วนที่ UN ซึ่ง มจร ดูแลเช่นกัน โดยที่ประชุมมอบให้ทางวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ดูแล ซึ่งมี เจ้าคุณพระเมธีวัชรบัณฑิต เมื่อวานนี้ประชุมร่วมกัน ทราบว่าพร้อมแล้วเช่นกัน ปีนี้เป็นปีพิเศษ เป็นปีสำคัญ เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา ทุกฝ่ายทั้งคณะสงฆ์ และบ้านเมืองช่วยกันเต็มที่ เพื่อเทอดพระเกียรติพระองค์ท่านให้นานาชาติได้รับรู้ ซึ่งในส่วนของ มจร เรามีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับนานาชาติด้วย..”

Leave a Reply