วันหยุด! ส.ส.อนาคตใหม่ทีมงานจิตอาสาทำความสะอาดวัดบางปลา

วันที่ 7 ก.ค.2562 นายทองแดง เบญจะปัก ส.ส.สมุทรสาคร พรรคอนาคตใหม่ พร้อมทีมงานจิตอาสา ได้ร่วมทำกิจกรรมโดยทำความสะอาดวัดบางปลา หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านเกาะ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

สำหรับนายทองแดงนั้นเคยบวชเป็นพระเรียนนักธรรมจนถึงนักธรรมเอก หลังจากสึกออกประกอบสัมมาชีพ แต่เนื่องจากสนใจการเมืองจึงได้ลงสมัครและชนะเลือกตั้งที่ผ่านมา

ส่วนวัดบางปลานยั้นเป็นวัดสำคัญของชาวมอญ ที่เป็นศูนย์กลางการจัดงานประเพณีในวันสำคัญทางศาสนาอยู่เสมอทั้งนี้สันนิษฐานว่า วัดบางปลานั้นสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยสังเกตได้จากสถาปัตยกรรมของอุโบสถหลังเก่าและหน้าบันที่มีเครื่องถ้วยประดับปูนปั้นลายมังกรชิงดวงแก้ว นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญในอดีต กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2448 ในสมัยที่หลวงปู่เฒ่าเก้ายอด (หลวงปู่นุต) เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดนี้เพื่อทรงหยุดพักทำครัวและเสวยพระกระยาหาร

Cr.เพจ พระศรายุธ สิริภทฺโท

Leave a Reply