อินเดีย”เดิน-มอบรางวัล”เพื่อสันติภาพโลก-เจ้าคุณสวีเดนรับด้วย

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563 พระวิเทศปุญญาภรณ์,ดร.หรือเจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เมืองโบเดน ประเทศสวีเดน เปิดเผยว่า ได้ร่วมงานและบรรยายพิเศษ เรื่องสันติภาพโลก ที่มหาวิทยาลัยคุชราต เมืองอาห์มาดาบัด ประเทศอินเดีย โดยได้ปลุกชาวพุทธฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ในงานมีการเดินเพื่อสันติภาพด้วยซึ่งมีประชาชนชาวอินเดียร่วมกว่า 3 พันคน จากนั้นได้มีพิธีการมอบรางวัลเพื่อสันติภาพแบบผู้นำพระพุทธศาสนาและผู้ที่ทำงานเพื่อสันติภาพจากทั่วโลก ในโอกาสนี้อาตมาได้รับถวายรางวัลสันติภาพผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลกด้วย

สำหรับพระวิเทศปุญญาภรณ์,ดร.นั้น นามเดิมพระมหาบุญทิน เทาศิริ เป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษ อุปสมบทที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)กรุงเทพฯ
โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว) เป็นพระอุปัชฌาย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) มีผลงานเคยเป็นประธานกลุ่มสันติภาพ มจร 2 สมัย อดีตประธานสภานิสิต มจร อดีตเลขานุการสหภาพพระธรรมทูตยุโรป 2 สมัย เคยรับรางวัลเสมาธรรมจักร ผู้นำพุทธโลก ทูตสันติภาพโลก
ศิษย์เก่าดีเด่น มจร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน ที่ปรึกษาสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปกรรมการและเลขานุการสหภาพพระธรรมทูตฯ เขต 3 ประธานจัดงานสันติภาพโลกที่สวีเดนปี 2561-2563 ที่สตอกโฮล์มซิตี้ฮอล ประธานโครงการวิปัสสนาแสงเหนือ และประธานสมาคมชาวพุทธไทยในสวีเดน

Leave a Reply