IRPC มอบน้ำมันเชื้อเพลิงแก่วัด..ฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด-19

        วันที่ 16 ก.ค. 64  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทย ที่มีการแพร่กระจายในวงกว้าง ทำให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตในแต่ละวันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบไปถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและฌาปนกิจสถานผู้ประสบภัยจากโรคโควิค-19 ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในการประกอบพิธีฌาปนกิจจำนวนมาก

        นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า บริษัทฯ ในฐานะโรงกลั่นผู้ผลิตน้ำมันมาตรฐานสูงรายหนึ่งของประเทศ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีความห่วงใยประชาชนในยามทุกข์ยาก ขอสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบรรเทาปัญหาของประชาชนและศาสนสถาน ภายใต้โครงการ “We Care by IRPC เราขอเป็นส่วนเล็กๆ ของสังคมไทย ส่งกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน” โดยในระยะแรกจะให้ความช่วยเหลือวัดในเขตที่มีการระบาดสูง ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จำนวน 145 วัด ในวงเงิน 1 ล้านบาท จากนั้นจะทยอยขยายพื้นที่ทั่วประเทศตามสถานการณ์ต่อไป

       ด้าน นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้การฌาปนกิจผู้ประสบภัยจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก บางวัดจึงต้องรับฌาปนกิจจำนวนหลายรายต่อวัน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้แต่ละวัดขาดปัจจัย ทั้งในเรื่องเชื้อเพลิง และอุปกรณ์อื่นๆ การบริจาคน้ำมันเชื้อเพลิงของ IRPC จึงถือเป็นกุศลมากในการช่วยญาติของผู้ประสบภัยจากโควิด-19  โดยสำนักพุทธฯ จะกระจายไปยังวัดต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Leave a Reply