“โบราณคดี-งานวิจัยต่างชาติ” สั่นคลอนบาลีเถรวาท นักวิชาการ”มจร” ชี้มุขปาฐะปลอดภัยที่สุด

“โบราณคดี-งานวิจัยต่างชาติ” สั่นคลอนบาลีเถรวาทด้วยวลี “พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดภาษาบาลี” นักวิชาการ”มจร”ฟันธงระบบมุขปาฐะคือวิธีรักษาสืบทอดคำสอนพระพุทธเจ้าที่ปลอดภัยที่สุด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 วันที่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีนักวิชาการพุทธศาสนามหายานชื่อ ดร. Jan Nattier ชาวอเมริกัน ปาฐกถา เกี่ยวกับภาษาบาลี โดยปาฐกถาว่า “พระพุทธเจ้าเจ้าไม่ได้พูดภาษาบาลี” ในการเผยแผ่ธรรมะของพระองค์ กลายเป็นเรื่องฮือฮาในสังคมชาวพุทธในประเทศไทย ทำให้่ รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล อดีตสามเณรนาคหลวงเปรียญธรรม 9 ประโยค อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลี โพสต์เฟซบุ๊ก “Wate Bunnakornkul” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ความว่า เป็นที่ฮือฮา ! ฝรั่งบอก พระพุทธเจ้า ไม่ได้ตรัสภาษาบาลี พวกเรา นี่ก็แปลก ! ต้องอ้างฝรั่ง จึงเชื่อและเห็นคล้อยตาม

เป็นที่ฮือฮากันใหญ่ คนฟังอาจจะคิดว่า “เป็นข้อค้นพบใหม่” กันเลยทีเดียว (พูดถึงเพื่อนเถรวาทชาวไทยด้วย) คลิป YouTube นาทีที่ 9.21

…. we will have to ask some very basic questions for example what language did the buddha speak that’s pretty basic now if you ask a pious Theravada Buddhist today if you ask one of my neighbors in Thailand They’ll be eager and quick to reply he spoke Pali …… (มีรอยยิ้มแบบ ???? จากผู้บรรยาย และเสียงหัวเราะ) ช่อง YouTube : https://youtu.be/aCCkA12ynLs พร้อมกับมีความเห็นต่อคลิปดังกล่าว และได้มีการนำเสนอไปแล้วนั้น https://www.banmuang.co.th/news/education/190907 และได้มีการจัดเวทีออนไลน์แสดงความคิดเห็นในกลุ่มของนักวิชาการภาษาบาลีเถรวาทไทย

และวันนี้(14พ.ค.) รศ.ดร.เวทย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Wate Bunnakornkul” พร้อมข้อความว่า สืบเนื่อง​ “อุตตรนิกาย” เก่ากว่าบาลีเถรวาท​ ตาม​ Link​-https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=804511853410659&id=100015555556981

ซึ่งLink ดังกล่าวเป็นเฟซบุ๊ก Sãi Bản Mường ที่โพสต์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ความว่า

พระคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดที่ได้รับการบันทึกไว้
(The Earliest Known Version of Written Buddhist Text)

พระคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบชิ้นส่วน ณ ปัจจุบันนี้กำหนดอายุได้ช่วงในคริสตศตวรรษที่ 1 อยู่ในหมวดสะสมที่เรียกว่า “พระคัมภีร์พุทธแห่งคันธาระ”(Gandharan Buddhist Texts) ได้รับการเก็บรักษาไว้ในหม้อดินเผา ถูกคนพบในเขตของแคว้นคันธาระยุคโบราณ ปัจจุบันคือประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถาน จารบนเปลือกไม้เบิร์ช(birch ภุรฺช) ด้วยอักษรขโรษฐี ในภาษาที่เรียกกันว่า “คานธารีปรากฤต” น่าจะเป็นของนิกายธรรมคุปตกะ

จากการแปลพระคัมภีร์นี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอักษรขโรษฐีทำให้ค้นพบตำราพุทธศาสนาดั้งเดิมที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยรู้จัก (แต่กระจัดกระจายไม่ใช่สมบูรณ์ทั้งปิฎก บ้างก็มีแตกหัก) เช่น
• ธรรมบท
• บางพระสูตรที่ปรากฏในสังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย (สังยุกตาคม เอโกตตราคม)
• ขัคควิสาณสูตร(พระสูตรแรด)
• อวทาน
• ชาดก
• ปูรวโยค
• ตำราอภิธรรม

พุทธศาสนาสายใต้ระบุว่าพระธรรมวินัยได้รับการจดจารเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในช่วงหนึ่งศตวรรษก่อนค.ศ. ณ ศรีลังกา ในพุทธสายเหนือไม่พบระบุเวลาที่จดจารึกพระธรรมครั้งแรก แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นช่วงใกล้เคียงกันนี้เองหรืออาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำ อย่างน้อยก็ต้องมีมาก่อนคริสตกาลอันเป็นอายุของพระคัมภีร์แห่งคันธาระที่พบนี้

*คัมภีร์พุทธแห่งคันธาระยังจัดว่าเป็นเอกสารคัดมือที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในเอเชียใต้หรือเขตวัฒนธรรมอินเดียอีกด้วย

ต่อเนื้อหาดังล่าว รศ.ดร.เวทย์ ได้เสนอมุมมองแนวคิด “บาลีเถรวาท” ผ่านเฟซบุ๊ก “Wate Bunnakornkul”อีกครั้งความว่า ยิ่งมีการค้นพบคัมภีร์จารึกพุทธพจน์ด้วยภาษาอื่น และมีมติว่า “เก่าแก่กว่าบาลีเถรวาท” แต่ถูกเผาทำลาย ไม่สมบูรณ์ ยิ่งตอกย้ำความเชื่อ ในข้อสรุปความคิดผม “ระบบมุขปาฐะ ผ่าน มรสุมการถูกทำลายจากลัทธินอกศาสนามาได้อย่างปลอดภัย” 1. ระบบมุขปาฐะ คือ การประกาศอัจฉริยภาพในการทรงจำเหนือ สาวกของศาสดาอื่น ที่มีการแก่งแย่งศาสนิกกันมาทุกยุคสมัย

2. ระบบมุขปาฐะ คือ ระบบที่ปลอดภัยที่สุดในการรักษาสืบทอด คำสอนพระพุทธพจน์ หากพระอรหันต์ขีณาสพ เลือกวิธีจารจารึก ตั้งแต่สังคายนาครั้งที่ 1 บาลีเถรวาท “คงมีสภาพใบลานที่ถูก เผาทำลาย ไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกัน”

3. ระบบมุขปาฐะ เป็นระบบฝังความรู้ในตัวคน “เดินทางเผยแผ่ได้ รวดเร็วที่สุด” มีเพียงอัฏฐบริขารเดินทางอาศัยเกวียนและเรือ ของพ่อค้าวาณิช มีบาลีพุทธพจน์ในมันสมองที่สอบทวนทานความ บริสุทธิ์กันมาตามลำดับ

Leave a Reply