เครือข่ายชาวพุทธบุก พศ. จี้เปิดข้อมูลปลด 3 เจ้าคณะจังหวัดทำไม?

เครือข่ายชาวพุทธบุก พศ. จี้เปิดข้อมูลปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด พร้อมเดินหน้าร้องเรียนกรรมการข้อมูลข่าวสารแห่งชาติต่อหากยังไม่ได้รับเอกสารที่ร้องขอ

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. นายธีระ ปัดชาเขียว ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวพุทธปกป้องพระพุทธศาสนา พร้อมคณะกว่า 30 คน เข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อทวงถามความคืบหน้าจากการที่เครือข่ายชาวพุทธฯ ได้ยื่นหนังสือขอเอกสารและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรณีถอดถอนพระสังฆาธิการ จำนวน 3 รูป ให้พ้นจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามมาตรา 4 มาตรา 11 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

นายธีระ กล่าวว่า จากกรณีการถอดถอนพระสังฆาธิการ 3 รูป จากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ได้สร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับพุทธศาสนิกชนในวงกว้าง เพราะที่ผ่านมาได้แต่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เป็นหลัก ยังไม่เคยได้เห็นเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ตนและเครือข่ายชาวพุทธฯ จึงได้ใช้สิทธิในฐานะประชาชนคนไทย ทำหนังสือถึง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นผู้จัดทำและพิมพ์มติเถรสมาคมไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ครบตามกำหนด 15 วัน จึงได้มาติดตามทวงถาม

“ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่เกี่ยวข้องได้แจ้งต่อเครือข่ายชาวพุทธฯ ว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า โดยหากพ้นสัปดาห์หน้าแล้วทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังเพิกเฉยต่อการขอข้อมูลของเครือข่ายชาวพุทธฯ ไม่ให้ข้อมูลที่สร้างความกระจ่างให้กับประชาชนแล้ว ผมและเครือข่ายชาวพุทธฯ จะไปร้องเรียนที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแห่งชาติต่อไป” นายธีระ กล่าว

Leave a Reply