สามเณรไทย สวดพระปาฏิโมกข์ท่ามกลางสามเณรนานาชาติ ๑๐๘ รูป

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖  พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล  พระวิเทศวชิรญาณ วิ. รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นประธานในพิธีสวดพระปาฏิโมกข์ พร้อมด้วยสามเณรชาวเมียนมา สามเณรชาวธิเบต ๑๐๘ รูป ภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา ประเทศอีนเดีย

โดยสามเณรสุเทพ นรากร อายุ ๑๐ ขวบ ได้เดินทางมาสวดพระปาฏิโมกข์ ณ ปริมณฑลาภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทะเจ้า และภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา วัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย สามเณรสุเทพ นรากร เป็นสามเณรผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ โดยใช้เวลา ๔๖ นาที ในการสวดพระปาฏิโมกข์ มีพระครูจารุปริยัติการ เจ้าอาวาสวัดหนองขุน อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ตรวจทาน เพื่อน้อมถวายเป็นป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค

สำหรับ สามเณรสุเทพ นรากร อายุ ๑๐ ขวบ ได้ทำสถิติเป็นสามเณรที่มีอายุน้อยที่สุดในโครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ ปีที่ ๓ ซึ่งจัดขึ้นที่วัดตะโก ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธย

การสวดปาฏิโมกข์ เป็นการทบทวนศีล ๒๒๗ ข้อ ของพระภิกษุ โดยจะมีการสวดทุก ๑๕ วัน คือในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ และวันแรม ๑๕ ในเดือนเต็ม หรือ วันแรม ๑๔ ค่ำ ในเดือนขาด นอกจากนั้น ยังอนุญาตให้ทำอุโบสถเป็นพิเศษในคราวที่ภิกษุแตกความสามัคคี เมื่อภิกษุกลับมาสามัคคีกันอีกครั้ง แม้จะยังไม่ถึงวันปาฏิโมกข์ ก็ให้สวดปาฏิโมกข์ได้ เรียกว่า สามัคคีอุโบสถ การฟังปาฏิโมกข์เป็นกิจของสงฆ์ที่สำคัญ และเป็นสังฆกรรมเฉพาะพระภิกษุเท่านั้น ซึ่งการสวดพระปาฎิโมกข์ปัจจุบันมีพระผู้สวดได้น้อย ยิ่งต่างจังหวัดหาพระภิกษุผู้ทรงพระปาฎิโมก สวดยาก เนื่องจากผู้ท่องจำปาฎิโมกข์ต้องอาศัยความมานะและอดทน ต้องท่องจำและสวดปากเปล่าให้ได้ และสวดด้วยความรวดเร็ว

Leave a Reply