สมเด็จวัดยานนาวา : รมต.เทวัญ ลงช่วยน้ำท่วมอุบล ฯ

            วันนี้ (14 ก.ย.62) เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และนายเทวัญ ลิปตพัลภก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจเยี่ยม ถวายกัปปิยภัณฑ์ เครื่องสมณบริโภคช่วยเหลือวัดและเครื่องบริโภคช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์การสาธารณสงเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ วัดเสมียนนารี วัดลาดปลาเค้า บริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด และภาคีเครือข่าย

            นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถึงจำนวนวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งสิ้น ใน 20 จังหวัดรวม 178 วัด ซึ่งพบว่าในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี มีวัดที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก จึงลงพื้นพร้อมกับสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือเยียวต่อไปอย่างใกล้ชิด..”

     พร้อมกันนี้คณะสมเด็จวัดยานาวาและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เตรียมถวายกัปปิยภัณฑ์พระสงฆ์ สามเณร และมอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ จ.อุบลราชธานี โดยได้เดินทางไปยังวัดท่ากกแห่  อ.เมืองอุบลราชธานี  วัดคูเดื่อ อ.เมืองอุบลราชธานี  วัดช่างหม้อ  อ.วารินชำราบ  จากนั้นสมเด็จพระมหาธีราจารย์ คณะของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปพบปะเจ้าคณะผู้ปกครอง ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และพระเลขานุการฯ จากอำเภอที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ที่วัดมณีวนาราม อ.เมืองอุบลราชธานี

 

*****************

ขอบคุณแหล่งภาพ+ข้อมูล:ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม

Leave a Reply